Mujal maailmas on juba pikki aastaid levinud tava ehitada spetsiaalseid ärimajasid – ehitisi, milles puuduvad korterid ja muud elamispinnad ning terve maja on sisustatud ainult bürooruumidega. Tallinnas oli see komme seni olnud visa juurduma – erinevad bürood leidsid oma asukoha muudeks otstarbeks mõeldud ehitistes ja ka eluruumide kõrval, aga Eesti soodne ettevõtluskeskkond ja arenev turumajandus on viimastel aastatel teinud meilgi omad korrektiivid – uusi ärimajasid kerkib nagu seeni peale vihma, üks uhkem kui teine.
Kui varasemalt pidid firmad ja ettevõtted tegutsemiseks paljuski juba olemasolevaid ruume vastavalt oma vajadustele kohandama, siis nüüd on ärimajade näol tegu suurte ja mitmekorruseliste hoonetega, milles on juba ehitades loodud kõik ideaalsed tingimused selleks, et erinevate tegevusaladega firmad nendes oma mugava ja funktsionaalse pesa leiaksid.

Ülihea asukoht otse Tallinna tuiksoonel
Tavapäraselt ehitatakse selliseid korporatiivkeskusi enamasti kesklinna piirkonda, kus ka kogu muu vajaminev infrastruktuur on käeulatuses. Aga samuti on muu maailma eeskujul ja äriasjus Eestit külastavatele välismaalastele mõeldes levima hakanud ka tendents ehitada ärimajasid lennujaamade või sadamate lähedusse.
Üks vanimatest taolistest ärikeskustest, mis on edukalt toiminud juba alates 1994. aastast, paiknebki aadressil Ahtri 8, mis asub otse Tallinna tuiksoonel – kesklinnas ja Unesco maailmapärandi nimistusse kuuluva Tallinna Vanalinna vahetus läheduses. Kõrval paikneb ka Tallinna Sadam, mis juhib meid Soome ja Rootsiga ühendavat laevaliiklust ning mida läbib aastas 10 miljonit reisijat. Tegelikult leiadki selle ärimaja üles otsekohe, kui hakkad Vanalinnast Tallinna Sadama poole jalutama.
Lähiajal uuemaks ja suuremaks
Tegu on soliidse seitsmekorruselise ehitisega, mida on lähiajal kavas rekonstrueerida ja laiendada. Läbi selle suureneb ka ärimaja konkurentsieelis teiste analoogsete seas – nimelt on plaanis rekonstrueerida ka elektri- ja soojusenergia taristu, peale mida vastab ärimaja LEED Platinum akrediteeringule ning saab olema nullenergia tarbimisega. Aga ka ärimajas praegu paiknevad firmad ja ettevõtted on eelisseisus – nimelt on ärimajal olemas nii oma elektrienergia- kui ka soojusenergiavõrgupiirkond, tänu millele on võimalik oma rentnikele pakkuda elektri- ja soojusenergiat võrreldes teistega soodsamalt.